De Graaf Ontruimingen
voor ontruimingen en bezemschoon opleveren

Spoedontruiming.


Heeft u met spoed een woning of een verzorgingskamer netjes op te leveren?

De Graaf Ontruimingen helpt u graag!


Vaak geldt er bij een verzorgingskamer of verpleegkamer een korte termijn van opleveren (vaak 5 of 7 dagen na vertrek of overlijden).

Zo ceeeren ze een maximale bezettingsgraad en voldoen ze aan de verplichtingen tot maximale verhuur aan hulpbehoevenden.

Hoe verdrietig of lastig de situatie ook is, u zult er een oplossing voor moeten zoeken.

Wij van De Graaf Ontruimingen kunnen de betreffende kamer of woonruimte met voorrang inplannen in onze agenda en zorgvuldig voor u leegruimen en schoon opleveren, teneinde de snel komende deadline te behalen. Omdat het vaak kortdag is, kunnen we ook stukken bij u of andere familieleden afleveren.

Heeft u het gevoel de situatie niet goed te overzien en gaat het te snel of komt het heel onverwachts? Wij van De Graaf Ontruimingen helpen u graag.

Dan kunt u zich op dat moment bezig houden met belangrijkere zaken en heeft u niet het gevoel opgejaagd te worden.

Hoe u het ook wenst, we willen het zo uitvoeren dat het voor u een acceptabele en naar omstandigheden verwerkbare situatie is ondanks de tijdsdruk die er vaak is.


Wilt u meer informatie over het met spoed leegruimen van een woning of verzorgingskamer? Neemt u dan contact met ons op. 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map